Automasjon

Bergman Diagnostika AS er leverandør av instrumenter og automasjon innenfor medisinsk mikrobiologi. Dette innebærer løsninger innenfor serologi, immunologi, fargemaskiner og instrumentering for automasjon.