EliTech TB farging

Elitech

Aerospray TB fargemaskin

•   Hurtig og standardisert fargeprosess for TB-preparater/ syrefaste staver

•   Ny helautomatisk modell med farge touch screen

•   Full sporbarhet reagenser, pasient ID, strekkodeleser, nivåføler på reagenser/ waste, USB-port, nivåbasert brukertilgang mm.

•   Lukket system som gir bedre HMS på din lab

•   Spraykonsept - sikrer lavt reagensforbruk

•   Cytosentrifuge (opsjon) - gir ekstra bruksområde for instrumentet

Kontakter

Jørn Kolberg
Produktsjef