Tecan Koloniplukker og AST

Tecan

Tecan Koloniplukker og AST

Tecan Pickolo er en automatisk koloni-plukker som er integrert i Tecan roboter. Produktet muliggjør avansert og automatisert koloni-plukking fra agarplater, både Petri-skåler og ulike mikrotiterplateformater, basert på ulike kriterier som for eksempel koloniens størrelse, form og farge.

•   Rask ytelse for opptil 800 kolonier per time

•   Full automatisering med applikasjoner oppstrøms og nedstrøms

•   Fleksible utvalgskriterier etter farge, størrelse med mer

•   Brukervennlig

Kontakter

Sonja Tveiten
Produktsjef
Morten Thorsholt
Produktsjef