Cepheid GeneXpert/ Xpert

Cepheid logo

Cepheid er et amerikansk bioteknologifirma som tilbyr automatiserte molekylære diagnostiske løsninger. Firmaetleverer nøyaktig og hurtig diagnostikk som kan utføres både i og utenfor laboratoriet. Deres sammensatte løsning består av GeneXpert® system og Xpert® testmeny. 

GeneXpert® - Systemet er ett realtime-PCR instrument som gir enkle, raske, skalerbare og nøyaktige resultater.

Xpert®  - Testmenyen inneholder et utvalg av tester innen onkologi, virologi og mikrobiologi.

Testsystemet består av en «catridge» (kassett) hvor prøvematerialet tilsettes og kassetten blir så satt inn i GeneXpert instrumentet. Det er ikke behov for en separat DNA/RNA ekstraksjon. Ekstraksjon, amplifikasjon og deteksjon skjer i ett og samme lukket system. Dette reduserer faren for kontaminering betraktelig.

GeneXpert® system kan leveres med ulikt antall moduler: 1, 2, 4, 16, 48 og 88.

Genexpert system

Xpert testmeny innen Women’s & Sexual health:

  • CT/NG (CE-IVD)
  • HPV (CE-IVD)
  • Trichomonas vaginalis (CE-IVD)
  • GBS (CE-IVD)

Xpert testmeny innen virology:

  • HIV-1 Qualitative (CE-IVD)
  • HIV-1 Viral Load (CE-IVD)
  • HCV Viral Load (CE-IVD)

 

Kontakter