Human genetikk

Vi tilbyr både reagenser og instrumenter innen human genetikk og med spennende og innovative metoder.

LAMP teknologi fra LaCAR, unike assay fra Clonit og Asuragen. Tecan tilbyr meget raske og nøyaktige roboter for bl.a. pre- og post-PCR og NGS samt plateleser for en raskere og mer sensitiv metode for å kvantifisere nukleinsyrer.