Clonit

Clonit logo

Italiensk firma med hovedkontor i Milano. Produserer en rekke kit innenfor PCR singel- og dupleksanalyser for påvisning av virus, bakterier og parasitter. Ebola og Zikavirus er blant disse.

Clonit har også

Virus: http://www.clonit.it/en-GB/products/realtime-pcr/infectious-diseases-virus/

Parasitter: http://www.clonit.it/en-GB/products/realtime-pcr/infectious-diseases-protozoa/

Bakterier: http://www.clonit.it/en-GB/products/realtime-pcr/infectious-diseases-bacteria/

For molekylære analyser ved mistanke om for eksempel glutenintolerande/cøliaki, bechterev/vestyping, faktor V Leiden mutasjon, kan  vi tilby deg et enkle og effektive kit.

Se allel diskriminering: http://www.clonit.it/en-GB/products/realtime-pcr/allelic-discrimination/

Norsk Legetidsskrift har publisert en artikkel som konkluderer med at «analyse for HLA-B27 har sin største verdi når HLA-B27 finnes negativ ved at man da kan sannsynliggjøre at pasienten ikke har Bekhterevs sykdom» . Pasienten har sannsynligvis hatt en annen reumatisk sykdom enn det.

Se link til artikkel:

Tidsskriftet logo

Kontakter

Grete Ramstad
Produktsjef