Abacus GenomEra CDX

Abacus Diagnostica logo

Kostnadsbesparende og rask diagnostikk – fra prøve til resultat på kun 50 min!

 GenomEra

Abacus GenomEra CDX: 

Enkelhet: alle PCR reagenser er ferdig til bruk i chip. Meget enkel brukergrensesnitt.

Sensitivitet: Analyseprinsippet er basert på sensitiv endpoint deteksjon med time-resolved fluorometry.

Sikkerhet: Testchip er irreversibelt forseglet av analysatoren for å eliminere kontaminering og tillater sikker avfallshåndtering.

Hastighet: 4 pasientprøver på 50 min – 96 prøver på 24 timer.

Tilgjengelighet: grunnet meget enkel bruk av systemet og mulighet for håndtering av personer uten molekylær kunnskap, kan instrumentet være tilgjengelig 24/7 pasientnært, på andre avdelinger eller på molekylæravdelinger.

Tester:

•   MRSA multiswab (NPV: 99,1%)

•   MRSA nasal swab (NPV: 100%)

•   MRSA blodkultur og isolat (Sensitivitet/spesifisitet: 100%)

•   Clostridium Difficile (Sensitivitet/spesifisitet: 98.8/99.6%)

•   Gruppe B-Streptokokker direkte fra swab , resultater på under en time - for en raskere diagnostikk av gravide og fødende og å begrense bruken av antibiotika. Les gjerne om erfaring fra implementering ved Danske sykehus: http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm497199

•   S-pneumoniae fra blodkultur eller flytende media (Sensitivitet/Spesifisitet: 100%)

•   Norovirus

•   Adeno/Rotavirus*

•   VRE*

•   CRE*

•   ESBL*

(*kommer)

 

Kontakter

Sonja Tveiten
Produktsjef