Abacus GenomEra CDX

Abacus Diagnostica logo

Kostnadsbesparende og rask diagnostikk – fra prøve til resultat på ca. 50 min!

 GenomEra

Abacus GenomEra CDX: 

Enkelhet: alle PCR reagenser er ferdig til bruk i chip. Meget enkel brukergrensesnitt. HOT ca. 2 min.

Sensitivitet: Analyseprinsippet er basert på sensitiv PCR-metodikk med time-resolved fluorometri.  

Sikkerhet: Testchip blir irreversibelt forseglet av intrumentet for å eliminere kontaminering og tillater sikker avfallshåndtering.

Hastighet: 4 pasientprøver på ca. 50 min – 96 prøver på ca.24 timer.

Tilgjengelighet: grunnet meget enkel bruk av systemet og mulighet for håndtering av personer uten molekylær kunnskap, kan instrumentet være tilgjengelig 24/7 pasientnært, på andre avdelinger eller på molekylæravdelinger.

Abacus

Tester:

•   MRSA multiswab (NPV: 99,1%)

•   MRSA nasal swab (NPV: 100%)

•   MRSA blodkultur og isolat (Sensitivitet/spesifisitet: 100%)

•   Clostridium Difficile (Sensitivitet/spesifisitet: 98.8/99.6%)

•   Gruppe B-Streptokokker direkte fra swab, resultater på under en time - for en raskere diagnostikk av gravide og fødende og å begrense bruken av antibiotika. Les gjerne om erfaring fra implementering ved danske sykehus.

•   S-pneumoniae fra blodkultur eller flytende media (Sensitivitet/Spesifisitet: 100%)

•   Norovirus (PPA/NPA: 96%/99,4%)

•   Influenza A/B + RSV 

Kontakter

Sonja Tveiten
Produktsjef