Check-Points

Check Points

Check-Points er et privateid diagnostisk selskap grunnlagt i 2002, basert i Wageningen, Nederland.

Check-Points fokuserer på utvikling og kommersialisering av molekylære diagnostiske løsninger for spesifikke rutineapplikasjoner i klinikker, institutter og bedrifter.

For deteksjon av resistensgener:

CE-IVD produkter for RT-PCR

•   Check-Direct CPE

•   Check-Direct ESBL

Validert på de fleste åpne RT-PCR instrumenter.

CE-IVD produkter med mikroarray teknologi

•   Check-MDR

Kontakter

Sonja Tveiten
Produktsjef