Molzym MolYsis

Molzym logo

Redusert sensitivitet til PCR-analyser

Generelt inneholder kliniske prøver, som for eksempel blod fra infiserte pasienter, bare noen få patogener. Mikrobielt DNA er i stor grad undertrykket av humant DNA, som er kjent for å frembringe falske positive resultater og redusere sensitiviteten til PCR-analyser ved uspesifikk primerbinding.

Teknologi som løser problemet

Molzyms MolYsis-teknologi løser dette problemet ved selektiv lysering av humane celler og degradering av frigjort humant DNA, etterfulgt av isolering av renset mikrobielt DNA.

Micro-Dx-systemet er basert på MolYsis-teknologien og styres automatisk av SelectNAplus-roboten.

molysis

Automasjon som inkluderer MolYsis-teknologi

SelectNA™plus er et CE-IVD godkjent instrument med walk-away automatisering som inkluderer MolYsis-teknologi (degradering av humant DNA) og egenutviklet vakuumfiltreringsekstraksjon. Instrumentet har UV-dekontaminering og mulighet for 1 - 12 prøver pr kjøring. Instrumentet og kit er validert for diverse prøvematerialer som bl.a. swabs, kroppsvæsker og vev.

Les mer her: Molzym ekstraktor

Ekstraktor

Molzym – PCR test direkte fra prøvemateriale 

SepsiTest™-UMD er en CE IVD-merket molekylærtest for kulturuavhengig deteksjon og identifisering av et bredt spekter av gram-positive bakterier, gram-negative bakterier og sopp i løpet av en arbeidsdag. Fram til i dag er mer enn 1350 mikroorganismer blitt identifisert i kliniske prøver og andre prøver. 
 
Kliniske evalueringer viser tydelig fordelene med SepsiTest™-UMD når det gjelder presis identifikasjon av patogener ved lave nivå, enkel bearbeiding av en rekke kliniske prøver med bare en protokoll og høy diagnostisk sensitivitet og spesifisitet.  

SepsiTest™-UMD er det ideelle verktøyet for daglig rutinemessig diagnose av materiale som ofte forblir negativt i kulturen på grunn av krevende patogener eller antibiotikabehandling før prøvetaking. 

SepsiTest™-UMD

•   CE-IVD godkjent

•   Identifisering av mer enn 345 bakterier og sopp

•   DNA ekstraksjon

•   Eliminering av humant DNA med opptil 99%

•   DNA-frie 16S/18S PCR reagenser + primere

•   Intern ekstraksjonskontroll

•   Sekvenseringsprimere

•   Identifikasjon: sanger sekvensering.

•   Prøvemateriell: diverse kroppsvæsker, swabs og vevsprøver.

Ultra-Deep Microbiome Prep

•   Velegnet for bl.a. NGS/HTS

•   DNA ekstraksjon

•   Eliminering av humant DNA med opptil 99%

•   Ekstraksjon validert for et bredt spekter av gram-positive og gram-negative bakterier og sopp

•   Kompatibel med Illumina, Ion Torrent, Sanger, Digital PCR, DNA-Array

Prøvemateriell: diverse kroppsvæsker, swabs og vevsprøver.   

MolYsis-kit

•   Eliminering av humant DNA med opptil 99%

•   Selektiv anrikning av bakterier og sopp

•   Eliminering av PCR inhibitorer

•   Bredspektret lysering av bakterier

•   Opptil 40 000 ganger høyere PCR sensitivitet

•   Garantert DNA-frie reagenser og plast

•   0,2 – 10 ml prøvevolum

•   Lite "hands-on"

Prøvemateriell: diverse kroppsvæsker

Manuelle ekstraksjonskit:

•   PrestoSpin D Blood&Cell

•   PrestoSpin D Bug

•   PrestoSpin D Fungi 

Isolering av Mykobakterier:

•   MTB-DNA Blood (ekstraksjon og isolering av DNA fra 1ml og opptil 10 ml blod og andre kroppsvæsker)

Micro-Dx™ ekstraksjonskit: Micro-Dx er CE-IVD godkjent og inneholder forbruksvarer og reagenser for human DNA degradering, bakterielt og sopp DNA-isolering og reagenser for påvisning av bakterier og sopp fra diverse prøvemateriale som væske, swab og vev.

PCR reagenser, positiv kontroll, internkontroll og sekvenseringsprimere leveres med Micro-DX kittet, men er ikke automatisert på SelectNAplus. Alle forbruksvarer og reagenser er garantert å være fri for forurensende mikrobiell DNA, noe som sikrer maksimal følsomhet og diagnostisk nøyaktighet.

MolYsis-SelectNAplus™ ekstraksjonskit: CE-IVD godkjent kit for human DNA degradering og DNA-ekstraksjon av bakterier og sopp. Diverse prøvemateriale som væske, swab og vev.  

Mastermix 16S/18S

 
  
 

STØRRELSE

DNA-frie assay for sensitiv deteksjon av bakterie DNA

Mastermix 16S Complete Universal 16S rDNA Real-Time PCR assay

100/250/1000 reaksjoner

Mastermix 16S Primer Universal 16S rDNA PCR assay

100/250/1000 reaksjoner

Set of Eubacterial Sequencing Primers

100 reaksjoner

DNA-frie assay for sensitive deteksjon av sopp DNA
Mastermix 18S Complete Universal 18S rDNA Real-Time PCR assay

100/250/1000 reaksjoner

Mastermix 18S Primer Universal 18S rDNA PCR assay

100/250/1000 reaksjoner

Sequencing Primer Panfungal

100 reaksjoner

DNA-frie master mix for bruk med egne primere
Mastermix 16S/18S Dye       Pre-mixed reagents and fluorescent dye for Real-Time PCR assays

100/250/1000 reaksjoner

Mastermix 16S/18S           Pre-mixed reagents for PCR assays

100/250/1000 reaksjoner

DNA-frie polymeraser
MolTaq 16S/18S               DNA-fri Taq DNA polymerase

100/500 Units

Hot MolTaq 16S/18S     DNA-fri hot start Taq DNA polymerase

100/500 Units

DNA-fritt PCR-grade vann

DNA-fritt vann

10 x 1,7ml

 

Kontakter

Sonja Tveiten
Produktsjef