Asuragen

Asuragen logo

Innen fagområdet onkologi har vår leverandør Asuragen utviklet NGS basert diagnostikk for deteksjon av hot-spot mutasjoner i et panel av kjente kreftmarkører (Quantidex Pan Cancer).

Asuragen har også et RNA lungkreft panel for deteksjon av fusjonsgener og MET ekson skipping i lungkreft  (Quanitidex RNA Lung Cancer).

NGS-kit

Asuragen sine NGS-kit er ”NGS in a box” med alle nødvendige reagenser inkludert; reagenser for å sjekke DNA-kvalitet, multipleks PCR, beads-opprensning og software til analysering av resultatene.

CE-IVD merket kit for monitorering av kronisk myleoind leukemi (BCR-ABL kit) er også tilgjengelig. Dette er en qPCR basert test for kvantifisering av BCR-ABL1 og ABL1 transkripter i helblod.

  •  Quantidex Pan Cancer

   •  Quantidex RNA Lung Cancer

    •  Quantidex BCR-ABL

    Kontakter