Cepheid GeneXpert/ Xpert

Cepheid logo

Cepheid er et amerikansk bioteknologifirma som tilbyr automatiserte molekylære diagnostiske løsninger. Firmaetleverer nøyaktig og hurtig diagnostikk som kan utføres både i og utenfor laboratoriet. Deres sammensatte løsning består av GeneXpert® system og Xpert® testmeny. GeneXpert® systemet er ett realtime-PCR instrument som gir enkle, raske, skalerbare og nøyaktige resultater. Deres Xpert® testmeny inneholder et utvalg av tester innen onkologi, virologi og mikrobiologi. Testsystemet består av en «catridge» (kassett) hvor prøvematerialet tilsettes og kassetten blir så satt inn i GeneXpert instrumentet. Det er ikke behov for en separat DNA/RNA ekstraksjon. Ekstraksjon, amplifikasjon og deteksjon skjer i ett og samme lukket system. Dette reduserer faren for kontaminering betraktelig.

GeneXpert® system kan leveres med ulikt antall moduler: 1, 2, 4, 16, 48 og 88.

Cepheid GeneXpert

Xpert testmeny innen onkologi:

  • BCR-ABL Ultra (CE-IVD)
  • Bladder CA Detection (CE-IVD)
  • Bladder CA Monitor (CE-IVD)
  • Breast Cancer STRAT4 (CE-IVD)

Kontakter