Tecan D300e digital dispenser

Tecan logo

Gjør det enkelt

Repeterende manuell pipettering og tidkrevende seriefortynninger for legemiddelanalyser hører fortiden til. Kombinatoriske tester på medikamenter ("Drug-Drug" titrerings-studier) som er upraktisk og vanskelig å sette opp manuelt, gjøres enkelt med Tecan D300e.

Med Tecan sin D300e digital dispenser, kan du automatisk dispensere hvilket som helst volum, til hvilket som helst plateformat, raskt og enkelt. Pipettér væske til kassetten og la instrumentet gjøre resten.

D300e

Tilsetter, fortynner og titrerer

Det er et enkelt oppsett for titrering av medisiner for IC50 og EC50 bestemmelser. Synergitester utføres med inntil 3 forskjellige væsker.

Tecans digitale dispenser kan tilsette, seriefortynne og titrere volum fra 11 pL 10 μl i hvilken brønn som helst i 12, 24, 48, 96, 384 eller 1536 formatet.

Tecan Synergioppsett

Bilde: Synergioppsett - kombinatorisk test med 4 løsninger kombinert med 1 løsning (rød).

D300e Digital Dispender

Enormt tids- og reagensbesparende

  • Eliminerer flere trinn fra arbeidsflyten, slik at du kan sette opp og kjøre analyser på en brøkdel av tiden.
  • Reduserer manuell pipettering, slik at forskere kan fokusere på mer viktige oppgaver og redusere belastningsskader.
  • Øker prøvegjennomstrømning med enkel, men sofistikert programvare og applikasjonsfokuserte veivisere.
  • Beregner automatisk alle konsentrasjoner og volumer for raskere og enklere plate oppsett

 

Application Wizards

Enkel programmering av komplekse formater. 

  • Titration Wizard for rask og praktisk oppsett av fortynningskurver.
  • Synergy Wizard for kombinasjonsscreening av to eller flere forbindelser.
  • Enzyme Wizard lager selv den mest komplekse eksperimentrutinen.
  • PCR Wizard for å minimere (q) PCR-reaksjonene dine, lagre prøver og reagenser.
  • Forhåndsdefinerte væskeklasser eliminerer oppstillingsarbeidet og sikrer presise og nøyaktige resultater hver gang.

Ta kontakt

For mer informasjon, ta kontakt med Morten Thorsholt, mt@bergmandiag.no tlf. 480 56 577.

Kontakter

Morten Thorsholt
Produktsjef