Tecan Digital dispenser

Tecan logo

Tecans digitale dispenser kan tilsette, fortynne og titrere volum ned til 11 pL i hvilken brønn som helst i 12, 24, 48, 96, 384 eller 1536 formatet.

Kombinatoriske tester på medikamenter ("Drug-Drug" titreringsstudier) som er upraktisk og vanskelig å sette opp manuelt, gjøres enkelt med Tecan D300e.

Enkelt oppsett for titrering av medisiner for IC50 og EC50 bestemmelser. Utfører synergitester med inntil 3 forskjellige væsker.

D300e

Kontakter

Morten Thorsholt
Produktsjef