Tecan Forbruksvarer

Tecan leverer til sine roboter forbruksvarer som mikrotiterplater, pipettespisser, reagensbegre, AC ekstraksjonsplate (96 format) for bl.a. vitamin D og enkelte terapeutiske medisiner. 

Kontakter

Morten Thorsholt
Produktsjef