Tecan Molekylær diagnostikk

Tecan logo

Tecan leverer roboter for alikvotering og prøvepreparering av PCR og NGS oppsett. 

Tecan NGS Dream Prep bygger et reproduserbart DNA-bibliotek på Fluent pipetteringsrobot på mindre enn 4 timer. Det er en komplett automatisert løsning for NGS bibliotekspreparasjon. I applikasjonsnotatet under lærer du om fordelene ved å automatisere DNA biblioteks preparering, kvantifisering, normalisering og pooling ved å bruke Tecans`s NGS reagens og automatiserings løsning. Protokollen tar mindre enn 4 timer og krever ingen manuell intervensjon. Resultatet er kvantifiserte DNA biblioteker for balansert pooling og sekvensering.

Sekvenserings resultater viser robust pooling med NuQuant der CVer er mindre enn 13% for 24 prøver med 10 ng input, og 96 prøver med 75 ng input. Resultatene viser også en høy justerings rate for bakteriell og human geonomiske prøver. Sekvenseringene av blandet bakterielt DNA fra tre forskjellige organismer med varierende GC innhold viser uniform dekning.

Vil du ha mer informasjon?

Da kan du lese applikasjonsnotiset om NGS DreamPrep eller ta kontakt med produktsjef Kristian Wittek.

LAST NED APPLIKASJONSNOTIS I PDF

Tecan Fluent NGS DreamPrep

Les mer om NGS Dream Prep på Tecan sine sider.

 

Les mer om Tecan post/ pre PCR her.

Les mer om Tecan NGS-oppsett her.

Les mer om Tecan ekstraktor her.

Les mer om Tecan digital dispenser her.

Kontakter

Morten Thorsholt
Produktsjef