Tecan SPARK

Tecan logo

Spark multimodul plateleser er din forskningspartner - bygget for i dag og klar for morgendagen.

Spark

Den eneste plateleseren som har mulighet for en temperaturkontroll som kan kjøles ned til 18 grader uavhengig av romtemperatur og som gir stabil temperatur uten variasjon. Instrumentet har mulighet for automatisk lokk-løfter og fuktighetskassett for reduksjon av «edge effect», samt meget god sensitivitet og funksjonalitet!

Unike funksjoner som:

•  Absorbance – incl. UV/VIS spectra

•  Fluorescence top & bottom - incl. spectra

•  Time resolved fluorescence (TRF) – incl. spectra

•  FRET

•  TR-FRET

•  Fluorescence Polarization (FP)

•  Luminescence – glow, flash, multicolor, spectra

•  AlphaSreen®, AlphaLISA® & AlphaPlex®

•  Automated live cell imaging – cell counting and confluence

•  Absorbance cuvette port

•  NanoQuant plate

•  Temperature control (RT+3°C – 42°C)

•  Liquid dispensers with reagent heater and stirrer

•  CO2 & O2 control

•  Evaporation protection (humidtiy cassette)

•  Te-Cool™ (active temperature regulation 18-42 °C)

•  Integrated lid handling

•  QC tools for IQOQ services

•  SPARK - Stack automated plate stacker

•  ELISA

•  Low-volume DNA/RNA quantification

•  Nucleic acid labeling efficiency

•  Protein quantification

•  HTRF®, LanthaScreen®

•  Transcreener®

•  DLR®

•  BRET – including NanoBRET®

•  Cell counting and viability

•  Confluence assessments

•  Cell migration and woundhealing

Kontakter

Morten Thorsholt
Produktsjef
Sonja Tveiten
Produktsjef