Tecan Hydroflex

Den multifunksjonelle Hydroflex mikroplatevasker gir langt større fleksibilitet enn en standard platevasker med sin utskiftbare platebærer for enkel veksling mellom vasking og filtrering. Dette gjør det mulig å utføre applikasjoner som:
•  ELISA vask for bedre konsistens og pålitelighet
•  Skånsom vasking av celle-baserte analyser med heftende eller svakt-heftende celler
•  Mikroplate array vask for protein og antistoff arrays
•  Vakuumfiltrering av avfall ved PCR-cleanup etter DNA amplifisering, etc.
•  Vask av magnetiske kuler vha MBS-bærer

Kontakter

Sonja Tveiten
Produktsjef
Morten Thorsholt
Produktsjef