Primærhelsetjenesten

Bergman Diagnostika AS har i en årrekke vært ledende celleteller-leverandør til primærhelsetjenesten. Vi er også en ledende leverandør til laboratorier på sykehus.

Vi tror at Samhandlingsreformen bl.a. vil medføre økt etterspørsel etter blodprøveresultater for samhandlings-pasienter. Produktene på denne siden vil gi blodprøveresultater som er aktuelle i denne nye helsetjenesten.

Vi har solid kompetanse på disse produktene og fagfeltene, og vi deler gjerne vår kompetanse med dere.