Anyplex II MTB, MDR-TB, XDR-TB

Samtidig påvisning av MTB, MDR-TB og XDR-TB

Anyplex ™ II MTB / MDR / XDR Detection oppdager MTB, MDR-TB og XDR-TB i en enkel real-tids PCR.

Multiresistent tuberkulose (MTB), Multi medisinresistent tuberkulose (MDR-TB) og ekstremt resistent tuberkulose (XDR-TB)

Multiresistent tuberkulose er en kraftig variant av vanlig tuberkulose.

MDR-TB er definert som TB forårsaket av bakterier som er resistente mot minst rifampicin (RMP) og isoniazid (INH) - de to viktigste førstelinje anti-tuberkulosemedisiner. 

XDR-TB er definert som tuberkulose forårsaket av bakterier som er resistente mot rifampicin og isoniazid, samt motstandsdyktig mot hvilken som helst av fluorokinolonene (f.eks Ofloxacin og moxifloxacin), og til minst ett av de injiserbare andre medikamentene (capreomycin, viomycin , kanamycin eller amikasin).

Anyplex ™ II MTB / MDR / XDR Detection oppdager MTB, MDR-TB og XDR-TB i en enkel real-time PCR.

Kontakter