Auto-Blot 3000H

Auto-Blot 3000H

Automatisert håndtering av immun og probehybridisering fra Fujurebio. Utfører vasking, hybridisering og fremkalling.

  • Opptil 20 strimler per omgang
  • Opptil 10 forskjellige hybridiseringsprogram

Kontakter