Auto-Lipa 48

Auto-Lipa 48/Profi Blot 48/ Profi Blot T48

Automatisert håndtering av immun og probehybridisering fra Tecan/Fujurebio. Utfører vasking, hybridisering og fremkalling. 
T48 har temperaturstyrte kjemikalier og brett.

  • Opptil 48 strimler per omgang
  • Opptil 20 forskjellige hybridiseringsprogram

Kontakter