BCR-ABL OneStep

EntroGens BCR-ABL One-Step kit gir deg mulighet i en og samme reaksjon å analysere RNA-prøver for BCR-ABL status; Du behøver altså ikke gjøre en separat cDNA syntese før realtid-PCR-reaksjonen.

Kittet bruker Pfaffl-metoden (lik Ct metoden) for å bestemme ratio mellom målgen & referansegen i overenstemmelse med den internasjonale skalaen (IS).
BCR-ABL p210 One-Step kit detekterer og kvantifiserer b2a2 og b3a2 fusjonsgenstranskript i en reaksjon der både cDNA-syntessteget og deteksjon skjer.

BCR-ABL p190 One-Step er oppbygd på samme måte som p210-kittet med en reaksjon for både cDNA-syntese og deteksjon.

Kontakter