Beta-Amyloid(1-42)

INNOTEST ß-AMYLOID(1-42)

er en ELISA mikroplate analyse for kvantitativ bestemmelse av human ß-amyloid1-42 i human cerebrospinalvæske.

Art.nr 80177 (96T - RUO) 

Kombinert bruk av CSF-tau og CSF-ass1-42 markører tillater differensiering mellom Alzheimers sykdom (AD) og normal aldring eller andre nevrologiske lidelser som depresjon.

Kontakter