CFTR delesjon +6

Sensitivitet på høyeste nivå

INNO-Lípa CFTR er en multiparameter linje probe-analyse, basert på omvendt hybridiseringsprinsipp for samtidig påvisning og identifikasjon av 8 store rearrangementer og 6 mutasjoner og deres villtype-sekvenser i humant fullblod, tørkede blodflekker og penselprøver.

For påvisning og identifikasjon av alle ACMG mutasjoner er både INNO-LIPA CFTR19 og INNO-LIPA CFTR17 + TN oppdateringkits nødvendig for å bli testet (testing for 35 mutasjoner, en polymorfisme og tre Tn varianter).

Art. nr 81391 (20T - CE)

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt oss.

Kontakter