CFTR Italiensk

INNO-Lípa CFTR italiensk region

- en multiparameter linje probe-analyse, basert på omvendt hybridiseringsprinsipp for samtidig påvisning og identifisering av 21 italienske cystisk fibrose relaterte mutasjoner og deres villtype-sekvenser i humant fullblod, tørr blodflekksprøve og bukkale penselprøver.

Dette produktet komer i tillegg til INNO-LIPA CFTR19 og INNO-LIPA CFTR17 + TN oppdateringskits som tester for de vanligste mutasjonene hele verden.

Art. nr 80710 (20T - CE)

For økt oppklaringsprosent i populasjoner med italiensk herkomst.

Kontakter