CFTR19

INNO-LIPA CFTR19 

-en analyse av 35 CFTR mutasjoner og villtyper, pluss CBAVD relaterte Tn polymorfisme.

INNO-Lípa CFTR er en multiparameter linje probe-analyse, basert på omvendte hybridiseringsprinsippet, for samtidig påvisning og identifikasjon av 35 cystisk fibrose-relaterte mutasjoner og deres villtype-sekvenser i humant fullblod, tørr blodflekkprøve og bukkale penselprøver. I tillegg er prober for identifikasjon av Tn polymorfisme i intron 8 inkludert.

For påvisning og identifikasjon av alle 35 mutasjoner, er både INNO-LIPA CFTR19 og INNO-LIPA CFTR17 + TN oppdaterings kits nødvendig.

Art. nr 80560 (20T - CE)

Kontakter