DNA isolering/DNA ekstraksjon

Blant disse produktene finnes det pre- analytiske verktøy; MolYsis og den automatiserte versjonen SelectNA. Her kan man styre isolering av bakteriell DNA fra kliniske prøver til sterkt forbedret PCR analytisk sensitivitet og spesifisitet. Blant materialet som kan behandles er fullblod, alkohol/liquor, BAL, CSF, spytt, swabs, hjerteklaff og andre biopsier.

DNA isolert fra dyrkede bakterier og sopp , samt dyre-og menneskeceller er utført ved hjelp av produktlinjen PrestoSpin. Med denne teknologien gir selv viskøse løsninger høyt utbytte av DNA.

Kontakter