EGFR

Med EntroGens realtids-PCR kit kan mutasjoner i EGFRdetekteres til en sensitivitet på ca 1% tumorceller i prøven.

Kitet er validert for blant annet AB7500/7900HT, RotorGene Q/3000/6000 og LightCycler 480. Kitet detekterer følgende mutasjoner:

Exon 18:
G719A - 2156G>C
G719S - 2155G>A
G719c - 2155G>T 

Exon 19:
2235-2249 del 15
2235-2252>AAT del 18
2236-2253 del 18
2237-2251 del 15
2237-2254 del 18
2237-2255>T del 19
2236-2250 del 15
2238-2255 del 18
2238-2248>GC del 11
2238-2252>GCA del 15
2239-2247 del 9
2239-2253 del 15
2239-2256 del 18
2239-2248>C del 10
2239-2258>CA del 20
2240-2251 del 12
2240-2257 del 18
2240-2254 del 15
2239-2251>C del 13

Exon 20:
T790M - 2369C>T  
S768I - 2303G>T
2307-2308 ins GCCAGCGTG
2319-2320 ins CAC
2310-2311 ins GGT

Exon 21:
L858R - 2573T>G
L861Q - 2582T>A

Kontakter