EUROlyser CUBE

Helautomatisk MultianalysatorFor blant annet:INR, CRP, HbA1C og CysC

Instrumentet styres av en
Tablet PC som følger instrumentet..
Tablet PC: Instrumentets software styres
fra et program på en medfølgende Tablet?PC.
Her lagres prøvesvar, kvalitetskontrollresultater etc.
Nye metoder kan lastes ned via nettverk.
Programmet inneholder også servicefunksjoner og overvåkning av instrumentets funksjoner og temperatur.

Kontakter