Fosfo-Tau

INNOTEST fosfo-TAU (181P)

er en ELISA mikroplate analyse for kvantitativ bestemmelse av humant tau, fosforyleres på treonin 181, i cerebrospinalvæske (CSF).

CSF-fosfo-tau er en unik biomarkør som kan bidra til differensiering mellom Alzheimers sykdom og andre primære demenstyper som demens med Lewy-legemer.

CE-merket kit gir enkel, pålitelig, og spesifikk kvantifisering av CSF-fosfor-tau181P. Denne analysen gir en høyere spesifisitet for Alzheimers sykdom versus ikke-AD demens.

Art. nr 80317 (96T - CE)

Kontakter