HBV MULTI-DR

INNO-LIPA HBV MULTI-DR

For å minimere feilbehandling og maksimere langsiktig HBV behandling. "Line probe assay" for samtidig deteksjon av hepatitt B-virus villtype-motif, lamivudin, telbivudin, emtricitabin, adefovir og entekavirbehandlede resistens-assosierte mutasjoner.

Art. nr 81383 (20T - CE)

Kontakter