Koronavirus COVID-19 diagnostikk - Clonit

Clonit labClonit

Koronavirus analyse quanty COVID-19

Vår italienske samarbeidspartner, Clonit, har utviklet kitet quanty COVID-19. Dette kitet tillater påvisning og kvantifisering av SARS-CoV-2 genomet ved bruk av Multiplex PCR.

Gode løsninger ved akuttsituasjoner

Produsenten har en lang historie med å utvikle gode løsninger raskt ved akuttsituasjoner. Dette har vi sett ved utbruddet av Ebola-viruset, West Niles-virus og Dengue-virus. Nå har de klart det igjen ved utbruddet av SARS-CoV-2-viruset!

Enkelt i bruk

Kitet quanty COVID-19 er meget enkelt i bruk og unik i markedet:

 • Kvantitativ analyse
 • Kan brukes i små og store laboratorier
 • Designet etter CDC og WHOs retningslinjer
 • CE IVD
 • Vil bli kontinuerlig oppdatert på de nyeste SARS-CoV-2 isolatene

Egenskaper ved kitet

3 targets i SARS-CoV-2 Nukceokapsid (N) regionen:

 • N1: real time deteksjon og kvantifisering
 • N2: real time deteksjon
 • N3: real time deteksjon

3 positive kontroller for hvert target

4 standarder for kvantifiseringen

2 Master Mixer:

 • Mmix1 for deteksjon av N1 and N2
 • Mmix2 for deteksjon av N3 and IC

Kitet inneholder reagenser nok for opptil 48 tester:  

 • 48 test for deteksjon av N1 and N2
 • 48 test for deteksjon av N3 an IC

Real-time PCR instrumenter som kan benyttes

Kitet quanty COVID-19 er evaluert for bruk på følgende real time PCR instrumenter:

 • 7500 Fast fra Life Technologies (Thermo Fisher Scientific US)
 • Rotor Gene Q MDx from QIAGEN
 • CFX96 from Biorad

Få et sammendrag av produkter og nyheter relatert til det nye koronaviruset.

Kontakter

Sonja Tveiten
Produktsjef