Multiresistens

Check-Points er et privateid diagnostisk selskap grunnlagt i 2002 basert i Wageningen, Nederland.

Check-Points er de første til å introdusere en rekke raske molekylære analyser for påvisning av gram negativ antibiotikaresistens med utmerket sensitivitet og spesifisitet for identifikasjon av karbapenemaser, AmpC og ESBL.
Rask og nøyaktig identifisering av antibiotikaresistens er avgjørende for optimal pasientbehandling og smittevern.

De raske molekylære analysene inkluderer microarray-baserte løsninger som identifiserer tilstedeværelsen av multiresistens gener gjennom simultan analyse av opptil 100 resistensmarkører, samt sanntidsanalyser. Dette gir en rask bekreftelse av ESBL eller karbapenemase aktivitet. 
Kittene er validert til bruk på BD MAX for en helautomatisk, rask og sensitiv metode og for åpne løsninger som bl.a. ABI 7500, CFX96, Rotor-Gene Q og LightCycler 480 system I&II.

Kontakter