Neurodegenerasjon - Alzheimer Sykdom

Alzheimers sykdom og relaterte syndromer:
Kvantitativ bestemmelse av tau, fosfor-tau 181P og B-amyloid 1-42 protein i CSF.

Kvantitativ bestemmelse av B-amyloid 1-42, 1-40, N-42, N-40 protein i plasma.

Identifisering av apolipoprotein E genotyper.

Alzheimers sykdom er en tilstand karakterisert av et gradvis, jevnt og irreversibelt tap av nerveceller i hjernebarken. Nedbrytningen av nerveceller resulterer i nedsatt hukommelse, svekkelse av andre kognitive funksjoner og endringer i personligheten. Sykdommen er den vanligste årsaken til demens. Omtrent halvparten av alle pasienter med demens har Alzheimers sykdom.

Kontakter