NRAS

Med EntroGens realtids-PCR kit kan mutasjonsstatus i kodon 12, 13 och 61 detekteres til en sensitivitet på ca 1% tumorceller i prøven.

NRAS er rapportert som mutert i blant annet melanom og kolorektalcancer. Kittet detekterer følgende mutasjoner: 

G12D
G13R
Q61K
Q61R
Q61L 

Kittet er i dag kun Research Use Only merket.

Kontakter