PCR System

CFX96 – fra BioRad/Seegene

Real-time PCR, raskt, nøyaktig, kompakt og enkel å bruke. Optimalisert for multippel patogen deteksjon. Kan detektere 5 forskjellige fluoresens farger samtidig og passer derfor til multi-patogen deteksjon i klinisk prøvemateriale.

Kontakter