STart Max

Semiautomatisk koagulasjonsinstrument
Måleprinsipp; Klottdeteksjon

  • Innebygd skriver og skjerm
  • Automatpipette
  • 16 inkuberingsposisjoner
  • 4 avlesningsposisjoner
  • Analysekapasitet: > 30 tester per time

Kontakter

Reidun Stenbakken
Produktsjef