Triomix

Prøvevippe

Vår egen batteridrevne prøvevippe, Triomix, ser til at prøven alltid blir korrekt blandet. Den kan brukers til alle slags prøverørsglass ettersom vippehastigheten kan regulerers i 3 hastigheter. 
Akkreditering av laboratorieanalyser er et viktig ledd i kvalitetssikring av arbeidet. Med Triomix kan kvalitetsarbeidet begynne allerede ved prøvetakningstedet.
Brukstid minimum 250 timer.

Kontakter

Jørn Kolberg
Produktsjef
Jarl Lyder Hansen
Produktsjef
Anders Terland
Produktsjef