TEKNISK SUPPORT

Velkommen til serviceavdelingen  

Serviceavdelingen består idag av 8 serviceingeniører som dekker hele Norge. Vår oppgave er naturligvis å hjelpe dere i det daglige arbeidet med instrumentene, både når det gjelder vedlikehold, akuttservice, oppdateringer og telefonsupport. Her på vår hjemmeside finner du lett telefonnummer og e-post adresser.

Akuttservice

Ved behov for akuttservice, se presentasjon av våre serviceingeniører og produktansvar, eller kontakt sentralbord som vet hvem som er tilgjengelig, tlf. 63 83 57 50.

Serviceavtaler

De fleste instrumenter behøver vedlikehold. Forebyggende vedlikehold sikrer instrumentets funksjon og driftsikkerhet. Vi kan tilby forebyggende vedlikehold av deres instrumenter i henhold til prosedyrer fra våre leverandører. Våre ingeniører utdannes fortløpende og har alltid den siste informasjon og utstyr for å gjøre et riktig vedlikehold.

Servicekontrakter

Vi kan tilby forskjellige servicekontrakter, avhengig av deres behov og ønsker.

Kontakt oss for et forslag til avtale.