For retur av varer fra leverandøren Radiometer er det forskjellige prosedyrer å følge avhengig av hva som skal returneres. Mer informasjon om Radiometer returer finner du under.

Retur av forbruksvarer til ABL90 Flex

Får du feilmelding?

Dersom du får feilmelding når du skal sende inn Returskjema ABL 90 (WEB) kan du gjøre følgende:

 1. Prøv en annen nettleser. Av erfaring er det Google Chrome som fungerer best. LAST NED Chrome HER.
 2. Eventuelt kan du sende inn Returskjema ABL 90 (PDF) på email til kassettretur@remove-this.bergmandiag.remove-this.no. Velg knappen "RETURSKJEMA ABL90 (PDF)" rett nedenfor. For mer informasjon les om "Prosedyre for retur av ABL90 (PDF)" under.

Prosedyre for kreditt-rapportering av defekte sensorkassetter og reagenspakker til ABL 90 Flex

Vær vennlig å les igjennom hele prosedyren før du gjør dette, og sørg at for all informasjon vi ber om sendes inn. Uten fullstendig informasjon vil det ikke bli gitt kreditt på varen.

Rutine/prosedyre for å få erstattet forbruksvare som har feilet er som følger:

 1. Ta ut nødvendig/ rapporter som beskrevet
 2. Fyll ut webbasert returskjema for ABL90.
 3. Legg ved rapportfiler fra punkt 1.og trykk på "send" knappen. 
 4. Bestill ny vare

Etter innsending av webbasert returskjema vil du få et autosvar tilbake med bekreftelse. Dato og klokkeslett for denne mailen er din saksreferanse. All kommunikasjon og informasjon vil gå via mail.

Du vil få en mail av oss når saken er avsluttet.

Husk:

Det er viktig at prosedyren blir fulgt. Ved manglende informasjon kan vi ikke sende inn rapporten til Radiometer og dermed ikke få kreditt.

Det vil bli utstedt en kreditnota på den defekte varen.

Av logistikkhensyn, må du sørge for å bestille nye varer.

Du skal du ikke sende inn forbruksvaren for ABL90, men ta vare på den i 3 mnd. før du kaster den. På denne måten slipper vi å sende biologisk materiale i posten.

Prosedyre for kreditt-rapportering av defekte sensorkassetter og reagenspakker til ABL 90 Flex

Vær vennlig å les igjennom hele prosedyren før du gjør dette, og sørg at for all informasjon vi ber om sendes inn. Uten fullstendig informasjon vil det ikke bli gitt kreditt på varen.

Rutine/prosedyre for å få erstattet forbruksvare som har feilet er som følger:

 1. Ta ut nødvendig/ rapporter som beskrevet
 2. Last ned Returskjema ABL90 (PDF).
 3. Skriv direkte inn i skjemaet.
 4. Lagre og legg ved i e-post sammen med rapportfiler fra punkt 1.
 5. Send e-post til kassettretur@remove-this.bergmandiag.remove-this.no 
 6. Bestill ny vare

Dato og klokkeslett for innsendt mail er din saksreferanse. All kommunikasjon og informasjon vil gå via mail. Du vil få en mail av oss når saken er avsluttet.

Husk:

Det er viktig at prosedyren blir fulgt. Ved manglende informasjon kan vi ikke sende inn rapporten til Radiometer og dermed ikke få kreditt.

Det vil bli utstedt en kreditnota på den defekte varen.

Av logistikkhensyn, må du sørge for å bestille nye varer.

Du skal du ikke sende inn forbruksvaren for ABL90, men ta vare på den i 3 mnd. før du kaster den. På denne måten slipper vi å sende biologisk materiale i posten.

Trykk på knappen «Datalogger» og du får dette bildet her:

Skjermprint

Trykk på «Utskiftningslogg» og du får opp dette bildet her:

Skjermprint utskriftslogg

Du må trykke på den sensorkassetten eller reagenspakken du har fjernet, så linjen blir blå som på bildet over. Du velger altså den du har hatt trøbbel med.

Du ser på lotnummeret (Lot) hvilken som er riktig å velge.

 

Deretter setter du inn en minnepinne i instrumentet og velger «Lagre status logger».

Da lagres all informasjon vi trenger på minnepinnen og disse filene må vi ha inn til oss.

 

På minnepinnen din, vil du ha noe som ser ser ut som dette:

Skjermprint

Dette er en katalog med serienummer på instrumentet og en tidskode. Inne i mappen er all informasjon vi trenger for å kunne kreditere defekte varer.

 

Det som du nå har lagret på minnepinnen laster du opp som fil som vedlegg på webbasert returskjema ABL90.

Retur av forbruksvarer til ABL80

I forbindelse med retur av forbruksvarer til 80 BASIC på garanti, har vi laget et skjema som må fylles ut og sendes til oss sammen med den defekte varen

Sammen returskjema og den defekte varen må det også legges ved noen rapporter fra instrumentet.

Lenger ned på siden ser dere en beskrivelse av hvilke rapporter som må følge med og hvordan disse skal skrives ut.

Rutine/prosedyre for å få erstattet forbruksvare som har feilet er som følger:

 1. Ta ut nødvendig/ rapporter som beskrevet
 2. Fyll ut returskjema
 3. Send inn vare til oss sammen med returskjema og rapport inn til oss innen 5 dager. Adr: Bergman Diagnostika AS, Jogstadveien 21. 2007 Kjeller.
 4. Bestill ny vare

Når vi får inn varen med skjema og rapporter vil det bli sendt en kreditnota til dere.

Sensorkassetter vil bli erstattet i forhold til hvor mange tester som er igjen på kassetten.

Eks: er det en kassett for 50 prøver og det er 25 igjen blir den kreditert med 50%

NB! Sensorkassetter som har feilet pga koagler, silikon eller andre brukerfeil, vil IKKE bli erstattet.

Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål eller annet

 1. Trykk Meny
 2. Trykk Data
 3. Trykk Systeminformasjon
 4. Velg Generell og skriv ut rapport
 5. Velg Reagenspakke og skriv ut
 6. Velg Sensorkassett og skriv ut
 7. Velg 2 - Punktskalibrering og skriv ut

Er det også problemer kvalitetskontroller ta ut følgende:

 1. Trykk Datalogger
 2. Trykk Manuell KTR
 3. Marker den/de KTR som det er feil på
 4. Trykk KTR og skriv ut

Har du spørsmål til retur?

Serienummer er et unikt nummer for det enkelte instrumentet, og gir oss sporbarhet. De er bygd opp likt for de enkelte modellene:

For ABL800:

I902-754 er likt for alle instrument av typen ALB800, R= Run nummer (batch) og N= Number (nummeret som instrumentet har fått i batchen. R og N vil endre seg fra instrument til instrument:

Serienummeret vil kunne se slik ut: I902-754R0064N0007.

For ABL90FLEX:

I393-090 er likt for alle instrument av typen ABL90FLEX, R= Run nummer (batch) og N= Number (nummeret som instrumentet har fått i batchen. R og N vil endre seg fra instrument til instrument:

Serienummeret vil kunne se slik ut: I393-090R0078N0006

For ABL90PLUS:

I393-092 er likt for alle instrument av typen ABL90FLEX, R= Run nummer (batch) og N= Number (nummeret som instrumentet har fått i batchen. R og N vil endre seg fra instrument til instrument:

Serienummeret vil kunne se slik ut: I393-092R0079N0006

For ABL80 og ABL9 er serienummeret 6 tall

ABL 8XX:

Meny ► logg på 99.342 ► Meny ► Andre muligheter ► Service ► Options

Dette kan printes ut direkte i fra dette bildet.

Skjermprint

 

ABL 90:

Meny ► logg på 99.342 ► Meny ► Andre muligheter ► Oppsett ► Diverse ► Analysator instillinger ► Analysator ID

Her kan du ikke skrive ut informasjonen. Ønsker man å skrive ut serienummer på ABL 90 kan man enkelt skrive ut en pasietnrapport eller en kalibrering så vi serienummeret stå i første linje etter overskriften.

Skjermprint ABL

Anders Terland
Produktsjef
anders.terland@remove-this.bergmandiag.remove-this.no
Tlf +47 92 22 22 13


Jarl Lyder Hansen
Produktsjef
jarl.lyder.hansen@remove-this.bergmandiag.remove-this.no
Tlf +47 92 25 45 18


Eirik Nøkleby
Serviceingeniør
+47 90 60 04 47
eirik.nokleby@remove-this.bergmandiag.remove-this.no


Bjørn Eriksen
Serviceingenør/IT-spesialist
+47 98 20 91 87 
bjorn.eriksen@remove-this.bergmandiag.remove-this.no


Kjartan Nepstad
Serviceingeniør
+47 90 99 55 87
kjartan.nepstad@remove-this.bergmandiag.remove-this.no