Nedenfor vil du finne informasjon om retur og kreditering av varer fra leverandøren Radiometer. Pass på at dere får sendt inn nødvendig informasjon og dokumentasjon innen tidsfristen.  

  A. PROSEDYRER:  Her ligger prosedyrer for ABL 9, ABL 80, ABL 90 og ABL 800/annet. Følg prosedyren for ditt instrument

  B. RETURSKJEMA: Fyll inn obligatoriske felt. Skal du sende inn varer, må du benytte «RETURSKJEMA RADIOMETER (PDF). Returskjemaet er felles for alle Radiometer sine produkter.  NB: Sendes inn senest 7 dager etter oppstått feil.

A. PROSEDYRER

Ved feil på forbruksvarer til ABL90 skal følgende sendes inn til Bergman Diagnostika AS sin e-post adresse for retur:

-  Fyll ut Returskjema Radiometer (PDF), husk alle obligatoriske felt, *).

-  Defekt forbruksvare skal ikke sendes inn, men oppbevares lokalt hos bruker i inntil 3 måneder.

-  Dokumentasjon på feil skal vedlegges, se nedenfor

-  Sendes inn til kassettretur@remove-this.bergmandiag.remove-this.no, senest 7 dager etter oppstått feil

-  Dato og klokkeslett for denne mailen er din saksreferanse. All kommunikasjon og informasjon vil gå via mail.

-  Du vil få en mail av oss når saken er avsluttet.

-   Frist for krediteringskrav er senest 7 dager etter oppstått feil.

Det er viktig at prosedyren blir fulgt. Ved manglende informasjon kan vi ikke sende inn rapporten til Radiometer og dermed ikke få kredit. Det vil bli utstedt en kreditnota på den defekte varen. Av logistikkhensyn, må du sørge for å bestille nye varer.

 

Dokumentasjon som skal legges ved

Det er nå mulig å sende inn dokumentasjon enten ved å ta ut datafil (som tidligere) eller ved å skrive ut papirrapport fra instrumentet som scannes inn eller tas bilde av med mobiltelefon og legges ved i mailen.

Ved å ta ut datafil sikrer du god informasjon om ditt krediteringskrav, vi anbefaler derfor denne dokumentasjonen for våre brukere som har mulighet til dette.

 

Rapport, datafil

 1. Trykk "Datalogger"
 2. Trykk "Utskiftningslogg"
 3. Marker kassetten/reagenspakken som er byttet (som har feilet). Kontroller gjerne lotnummeret.
 4. Sett inn minnepinnen, trykk deretter «lagre status logger»
 5. Filen som lagres på minnepennen skal legges ved e-posten som sendes inn

Rapport, utskriftsrapport

 1. Trykk Meny
 2. Trykk datalogger
 3. Trykk Utskiftnings logg
 4. Velg aktiviteten «Reagenspakken eller sensorkassetten er fjernet»
 5. Trykk på knappen «Sendt status til skriver»
 6. Fyll ut hele rapporten, skann eller ta bilde av rapporten slik at den kan legges ved e-posten.

Ved feil på forbruksvarer til ABL90 skal følgende sendes inn til Bergman Diagnostika AS sin e-post adresse for retur:

-  Fyll ut webbasert returskjema (WEB), husk alle obligatoriske felt, (*).

-  Defekt forbruksvare skal ikke sendes inn, men oppbevares lokalt hos bruker i inntil 3 måneder.

-  Dokumentasjon på feil skal vedlegges, se nedenfor

-  Trykk deretter «Send». senest 7 dager etter oppstått feil

-  Etter innsending av webbasert returskjema vil du få et autosvar tilbake med bekreftelse. Dato og klokkeslett for denne mailen er din saksreferanse. All kommunikasjon og informasjon vil gå via mail.

-  Du vil få en mail av oss når saken er avsluttet.

-  Frist for krediteringskrav er senest 7 dager etter oppstått feil.

 

Det er viktig at prosedyren blir fulgt. Ved manglende informasjon kan vi ikke sende inn rapporten til Radiometer og dermed ikke få kredit. Det vil bli utstedt en kreditnota på den defekte varen. Av logistikkhensyn, må du sørge for å bestille nye varer.

 

Dokumentasjon som skal legges ved

Det er nå mulig å sende inn dokumentasjon enten ved å ta ut datafil (som tidligere) eller ved å skrive ut papirrapport fra instrumentet som scannes inn eller tas bilde av med mobiltelefon og legges ved i mailen.

Ved å ta ut datafil sikrer du god informasjon om ditt krediteringskrav, vi anbefaler derfor denne dokumentasjonen for våre brukere som har mulighet til dette.

 

Rapport, datafil

 1. Trykk Datalogger
 2. Trykk Utskiftningslogg
 3. Marker kassetten/reagenspakken som er byttet (som har feilet). Kontroller gjerne lot. nummeret.
 4. Sett inn minnepinnen, trykk deretter «lagre status logger»
 5. Filen som lagres på minnepennen skal legges ved e-posten som sendes inn

Rapport, utskriftsrapport

 1. Trykk «Meny»
 2. Trykk «Datalogger»
 3. Trykk «Utskiftnings logg»
 4. Velg aktiviteten «Reagenspakken eller sensorkassetten er fjernet
 5. Trykk på knappen «Sendt status til skriver»
 6.  Fyll ut hele rapporten, scann eller ta bilde av rapporten slik at den kan legges ved e-posten.

Ved feil på forbruksvarer til ABL9 skal følgende sendes inn til Bergman Diagnostika AS:

-  Returskjema (kun pdf-versjon kan benyttes , husk alle obligatoriske felt, *).

-  Defekt forbruksvare skal sendes inn til Bergman Diagnostika, merkes REKLAMASJON RMED

-  Dokumentasjon på feil skal vedlegges, se nedenfor

NB: Sendes inn senest 7 dager etter oppstått feil

Hvordan ta ut nødvendig dokumentasjon:

Når Forbruksvarer feiler:

 1. Trykk «Meny»
 2. Trykk «Aktiviteter»
 3. Trykk «Systemlogg»
 4. Trykk på kalibrering eller systemmelding som varsler feil
 5. Trykk «Skriv ut»
 6. Utskriften legges ved forbruksvaren som skal sendes inn

Når kontroller feiler:

 1. Trykk «Meny»
 2. Trykk «Aktiviteter»
 3. Trykk «Statistikk»
 4. Marker den/de KTR som det er feilet og trykk «Skriv ut»
 5. Utskriftene legges ved forbruksvaren som skal sendes inn

Innsending av defekt forbruksvare

Er forbruksvaren defekt, skal den sendes inn til Bergman Diagnostika,

Postadresse for retur:

Bergman Diagnostika AS

Jogstadveien 21

2007 Kjeller

Merk pakken REKLAMASJON RMED

NB: Ta kontakt så fort som mulig etter at feil har oppstått om dere er usikre eller har spørsmål, slik at vi unngår at krediteringskravet ditt blir for gammelt.

Ved feil på forbruksvarer til ABL80 skal følgende sendes inn til Bergman Diagnostika AS:

-  Returskjema (kun pdf-versjon kan benyttes , husk alle obligatoriske felt, *).

-  Defekt forbruksvare skal sendes inn til Bergman Diagnostika, merkes REKLAMASJON RMED

-  Dokumentasjon på feil skal vedlegges, se nedenfor

NB: Sendes inn senest 7 dager etter oppstått feil

Hvordan ta ut nødvendig dokumentasjon

Når Forbruksvarer feiler:

 1. Trykk «Meny»
 2. Trykk «Data»
 3. Trykk «Systeminformasjon»
 4. Velg «Generell» og skriv ut rapport
 5. Velg «Reagenspakke» og skriv ut
 6. Velg «Sensorkassett» og skriv ut
 7. Velg «2 - Punkts kalibrering» og skriv ut

Når kontroller feiler:

 1. Trykk «Datalogger»
 2. Trykk «Manuell» KTR
 3. Marker den/de KTR som det er feil på
 4. Trykk «KTR» og skriv ut

Innsending av defekt forbruksvare

Er forbruksvaren defekt, skal den sendes inn til Bergman Diagnostika,

Postadresse for retur:

Bergman Diagnostika AS

Jogstadveien 21

2007 Kjeller

Merk pakken REKLAMASJON RMED

NB: Ta kontakt så fort som mulig etter at feil har oppstått om dere er usikre eller har spørsmål, slik at vi unngår at krediteringskravet ditt blir for gammelt.

 

Ved feil på forbruksvarer til ABL800 eller annet utstyr skal Bergman Diagnostika AS kontaktes, slik at nødvendig dokumentasjon kan avtales:

-  Kontakt Bergman Diagnostika v/Produktsjef (se første side), for å avtale nødvendig dokumentasjon

-  Returskjema, se siste side, fyll ut alle obligatoriske felt, (*)

-  Defekt forbruksvare skal sendes inn Bergman Diagnostika, om ikke annet er avtalt. Merkes REKLAMASJON RMED

-  Dokumentsjon på feil, etter avtale

NB: Sendes inn senest 7 dager etter oppstått feil

Nødvendig dokumentasjon

For å synliggjøre feilen som har oppstått på forbruksvarer til ABL800 eller annet utstyr må det legges ved dokumentasjon.

Den mest vanlige dokumentasjonen som vi vil be om er:

-  Utskrift/fil av kalibreringsfeil

-  Utskrift/fil av kvalitetskontrollfeil

-  Utskrift/fil av systemmeldinger

-  Servicedump-fil

Du vil få beskjed og veiledning på hvilken dokumentasjon du skal legge ved når du tar kontakt.

NB: Ta kontakt så fort som mulig etter at feil har oppstått om dere er usikre eller har spørsmål, slik at vi unngår at krediteringskravet ditt blir for gammelt.

B. RETURSKJEMA RADIOMETER

Skal du sende inn varer så må RETURSKJEMA RADIOMETER (PDF) benyttes. Ellers benyttes RETURSKJEMA RADIOMETER (WEB)

Får du feilmelding?

Dersom du får feilmelding når du skal sende inn Returskjema (WEB) kan du gjøre følgende:

Prøv en annen nettleser. Av erfaring er det Google Chrome som fungerer best. LAST NED Chrome HER.

Eventuelt kan du sende inn Returskjema  (PDF) på email til kassettretur@remove-this.bergmandiag.remove-this.no. Velg knappen RETURSKJEMA RADIOMETER (PDF) ovenfor.

Har du spørsmål til retur?

Serienummer er et unikt nummer for det enkelte instrumentet, og gir oss sporbarhet. De er bygd opp likt for de enkelte modellene:

For ABL800:

I902-754 er likt for alle instrument av typen ALB800, R= Run nummer (batch) og N= Number (nummeret som instrumentet har fått i batchen. R og N vil endre seg fra instrument til instrument:

Serienummeret vil kunne se slik ut: I902-754R0064N0007.

For ABL90FLEX:

I393-090 er likt for alle instrument av typen ABL90FLEX, R= Run nummer (batch) og N= Number (nummeret som instrumentet har fått i batchen. R og N vil endre seg fra instrument til instrument:

Serienummeret vil kunne se slik ut: I393-090R0078N0006

For ABL90PLUS:

I393-092 er likt for alle instrument av typen ABL90FLEX, R= Run nummer (batch) og N= Number (nummeret som instrumentet har fått i batchen. R og N vil endre seg fra instrument til instrument:

Serienummeret vil kunne se slik ut: I393-092R0079N0006

For ABL80 og ABL9 er serienummeret 6 tall

ABL 8XX:

Meny ► logg på 99.342 ► Meny ► Andre muligheter ► Service ► Options

Dette kan printes ut direkte i fra dette bildet.

Skjermprint

 

ABL 90:

Meny ► logg på 99.342 ► Meny ► Andre muligheter ► Oppsett ► Diverse ► Analysator instillinger ► Analysator ID

Her kan du ikke skrive ut informasjonen. Ønsker man å skrive ut serienummer på ABL 90 kan man enkelt skrive ut en pasietnrapport eller en kalibrering så vi serienummeret stå i første linje etter overskriften.

Skjermprint ABL

Anders Terland
Produktsjef
anders.terland@remove-this.bergmandiag.remove-this.no
Tlf +47 92 22 22 13


Jarl Lyder Hansen
Produktsjef
jarl.lyder.hansen@remove-this.bergmandiag.remove-this.no
Tlf +47 92 25 45 18


Eirik Nøkleby
Serviceingeniør
+47 90 60 04 47
eirik.nokleby@remove-this.bergmandiag.remove-this.no


Bjørn Eriksen
Serviceingenør/IT-spesialist
+47 98 20 91 87 
bjorn.eriksen@remove-this.bergmandiag.remove-this.no


Filip Trolle Pedersen
Serviceingeniør
Tlf +47 98 07 43 73
filip.pedersen@remove-this.bergmandiag.remove-this.no


Kjartan Nepstad
Serviceingeniør
+47 90 99 55 87
kjartan.nepstad@remove-this.bergmandiag.remove-this.no