SERVICEKONTRAKT

De fleste instrumenter behøver noen form av vedlikehold. De mest vanlige kontraktstypene er forebyggende vedlikehold og fullservicekontrakt.

Begge kontraktene bygger på å sikre instrumenters funksjon, driftssikkerhet og korrekte resultater. Vi tilbyr service på deres instrument basert på anbefalte prosedyrer fra produsent. Våre serviceingeniører utdannes fortløpende og de har alltid den seneste informasjon og utstyr for at servicen skal være optimal.

Fordeler med vedlikehold:

  • Forebyggende vedlikehold —Ved regelmessig gjennomgang av utstyret og bytting av slitedeler, minimeres risken for driftsstans og akuttservice.
  • Enkel planlegging — Vi planlegger og følger med på deres kommende forebyggende vedlikehold og kontakter dere i god tid for å avtale tidspunkt.
  • Raskt og effektivt — Ditt utstyr får en rask og effektiv service fra erfarne og velutdannet serviceingeniør. Dette gir kort nedetid.
  • Du vet hva det koster — Kostnadene kan budsjetteres, dvs. ingen overraskelser.
  • Oppdateringer — Deres utstyr oppdateres ved behov og i overenskommelse mellom ingeniør og bruker.
  • Sporbarhet — Alle servicebesøk dokumenteres i vår instrumentdatabase og ved servicerapporter.