KUNDEUNDERSØKELSE

Kartlegging av instrumentering for HbA1c - 2021

Som et ledd i kartleggingen av instrumenter i bruk til HbA1c sender vi ut denne kundeundersøkelsen. Vi håper at du kan hjelpe oss i denne kartleggingen ved å svare på disse spørsmålene i linket pdf. Etter digital utfylling kan kundeundersøkelsen sendes på mail til ragnhild.donnum@remove-this.bergmandiag.remove-this.no.

GÅ TIL KUNDEUNDERSØKELSEN

HbA1c kundeundersøkelse