Kurs - Klinisk nytte av celleteller i allmennpraksis

Her kan du velge introduksjonskurs hvis dere ikke har celleteller fra før eller oppfriskningskurs om dere allerede har en celleteller. Begge kursene holdes av bioingeniør Martin Oma og er kostnadsfrie. 

Dere vil også motta en hurtigguide og en brosjyre med bl.a. en oversikt over parametere og deres funksjon, referanseområder, en tabell for enklere tolkning av resultater, mm..

Introduksjonskurs

I dette introduksjonskurset vil bioingeniør og spesialist i hematologi, Martin Oma, belyse følgende punkter:

  • kort oversikt over den aktuelle celletelleren
  • målte parametere og deres fysiologiske funksjon
  • kliniske situasjoner der en celleteller er nyttig
  • tolkning av resultater og kasuistikk
  • feilkilder (fysiologiske og pre-analytiske)
  • kostnad per analyse


Martin Oma stiller enten med kurs hos dere eller han setter opp et webinar på en digital plattform. Uansett vil dere få mulighet til å stille alle spørsmål dere måtte ha om hematologi og bruk av celleteller i allmennpraksis.

 

Oppfriskningskurs

Dere har allerede en Microsemi CRP celleteller eller en WBC DIFF leukocytteller, men ønsker å friske opp kunnskapene? Eller kanskje dere har fått nye kollegaer - lege eller medarbeider - som ønsker en liten gjennomgang om:

  • hematologi og tolkning av resultater
  • flagg og feilkilder

Ta kontakt med bioingeniør og produktsjef Martin Oma. Han setter opp et kurs, hos dere eller som et webinar. Det settes av tid til diskusjon og spørsmål.

 

Har du spørsmål om kurset, ta kontakt direkte med Martin Oma

Martin Oma

Produktsjef

+47 92 46 21 56

Send e-post

MO
Bioingeniør Martin Oma under en forelesning om celleteller på et Noklus-kurs i 2018

Bioingeniør Martin Oma under en forelesning om celleteller på et Noklus-kurs i 2018

 

  

Se kursinvitasjonen

 

  

Jeg ønsker å bestille kurs