Lillehammer Helsehus

Utsagn gjengitt med tillatelse. Publisert November 2017 - Oppdatert: april 2021
Forfatter: Catherine Pettersen - Markedsansvarlig

 

Lillehammer Helsehus er Norges største sykehjem med 178 plasser og tilbyr dagplasser, korttids- og langtidsplasser. I tillegg har de også to kommunale
Ø
-hjelpsplasser. Helsehuset er også en utdanningsinstitusjon.

Hvorfor HemoCue® WBC DIFF?

 

Bakgrunn for valget

Hvorfor valgte dere å investere i HemoCue WBC DIFF?
Lillehammer Helsehus har 188 pasientplasser og har til dels
tunge pasienter. Flere av våre inneliggende pasienter ville for noen år siden normalt ha vært på sykehus, medisinsk avdeling.
Det betyr at vi må ha flere laboratorietester å støtte oss til. Vi må ha hvite og diff. Vi må også kunne gi best mulig svar, så raskt som mulig.

Hvor lenge har dere brukt WBC DIFF-systemet?
Vi har brukt WBC DIFF siden april 2016.

 

Erfaringer med WBC DIFF

I hvilke situasjoner rekvirerer dere leukocytter?
Vi rekvirerer leukocytter hovedsaklig ved mistanke om infeksjon og når vi skal vurdere om gitt behandling har effekt. Leukocytter endrer seg raskere enn CRP.

Hvilke fordeler har dere med å få svar direkte?
Det er en stor fordel at det går fort. Innsendte prøver får vi svar på tidligst dagen etter. Det kan være for sent.
Et døgn ventetid er et døgn for mye.

Hvilke fordeler har dere ved å bruke WBC DIFF på laboratoriet?
Det er en fordel at vi kan bruke det når det er mistanke om infeksjon, når pasienter er under pågående kreftbehandling, for å sjekke om de er ”kurklare”. Det er også en fordel å ha muligheten til å analysere hvite blodceller ved mistanke om f.eks. neutropen feber.

Påvirker resultatene dere får fra WBC DIFF bruken av antibiotka?
Ja, absolutt.

 

Konkrete pasient-kasus

Har dere noen konkrete pasienteksempler dere kan nevne der WBC DIFF var til god hjelp?
Vi har hatt cancerpasienter som skal på ny cellegiftkur, hvor vi må analysere leukocytter og neutrofile før kurstart.

Vi har hatt en pneumonipasient som fikk tablettbehandling men den virket ikke, så vi ga han penicillin. Deretter tok vi nye prøver og så at leukocyttene snudde, til tross for økende CRP. Dette bidro til at vi slapp å skifte til enda mer bredspektret antibiotika.

Nylig hadde vi en innkommende pasient med mistanke om infeksjon. Det ble rekvirert CRP, men den viste 13. Det ble rekvirert WBC DIFF etterpå, som viste 16,8 på totalt hvite og forhøyet neutrofile. Antibiotikabehandling ble satt i gang.